Vasastan, hösten 2019

Renovering av fastighetsentré med nya dörrpartier, ommålning samt hissrenovering